پروژه توسعه پالایشگاه اراک واحد 15

اراک  1389

کارفرما    مشارکت شرکت ملی ساختمان نفت، مهندسی سازه و سینوپک چین

مشاور                          

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon4,553
نصب تجهیزاتTon17,089
جوشکاریID266,976
کابل کشیM363,958
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet3,890

اجرای عملیات نصب مکانیکال ،لوله کشی ،برق وابزاردقیق و اسکلت فلزی RFCC واحد 15

ankara escort bayan ankara escort